Närhet/ Avstånd


Den här bilden gjordes under en workshop som vi hade med andledning av vår klassresa till dOKUMENTA i kassel. Vi delades in i olika grupper och jobbade med utställningens tema: paradoxer.
Jag, Malin och Stina arbetade utifrån orden Närhet/Avstånd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar